แจ้งนักเรียนนักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ใน

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (คลิ๊ก)